Eolas / Info‎ > ‎

Bord Bainistíochta / Management Board


Tá Gaelscoil Chionn tSáile faoi údarás ár mBord Bainistíochta. Chomhdhéanamh an Bord 2015-2019 is ea:

2 ainmnithe díreacha an Phatrúin:

- Gabriel Ó Cathasaigh (Cathaoirleach)
- Sinéad Uí Nualláin

2 Ionadaithe Múinteoirí:

- Príomhoide: Siobhán Ní Núnáin
- Múinteoir: Mairéad Uí Mhaoldomhnaigh

2 Ionadaithe Tuismitheoirí:

-Máthair: Úna Mhic an Taoisigh
-Athair: Pádraig Mac Giolla Choda

2 Ionadaithe an Phobail:

-Baineann: Grace Uí Chrualaíoch (cisteoir)
-Fireann: Ger Ó Murchú

Tá sé tabhachtach a thuiscint nach toscairí dá dtoghthóirí iad na comhaltaí Boird. Níl dualgas ar bith acu tuairisc a thabhairt ar ais dá dtoghthóirí ná treorú a fháil uatha maidir le cén chaoi le votáil ag cruinnithe. Bíonn cruinnithe Bord Bainistíochta ar a laghad cúig uaire i naghaidh na bliana. Déantar nuacht agus forbairt scoile a phlé agus a stiúradh ag na cruinnithe Boird. Déantar polasaithe éagsúla a phlé agus athbhrethniú a dhéanamh orthu nuair is gá. Déantar cinntí thar cheann na scoile ag na cruinnithe Boird tar éis macnamh agus plé. Má tá aon eolas le roinnt ag an mbord le pobal na scoile, scríobhadh é i nuachtlitir na scoile/ nó ar shuíomh gréasán na scoile.

 
Gaelscoil Chionn tSáile is under the authority of our Management Board. The composition of the Board 2015-2019 is as follows:

2 direct nominees of the Patron:

- Gabriel Ó Cathasaigh (Cathaoirleach)
- Sinéad Uí Nualláin

2 Teacher Representatives:

Príomhoide: Siobhán Ní Núnáin
Múinteoir: Mairéad Uí Mhaoldomhnaigh

2 Parent Representatives:

Máthair: Úna Mhic an Taoisigh
Athair: Pádraig Mac Giolla Choda

2 Community Representatives

Baineann: Grace Uí Chrualaíoch (cisteoir)
Fireann: Ger Ó Murchú

It is important to note that Board members are not delegates of their electorates. They have no obligation to either report back to their electors or to take instruction from them on how to vote at Board meetings. The Board of Management meetings are held, at least 5 times in the school year. News and other developments are discussed and directed at the management meetings. The various policies are discussed and revised. After reflection and discussion, decisions regarding the school are made at these meetings. Information to be shared with the school community will be done so through the newsletter/website.