Eolas / Info‎ > ‎

Curaclam na Scoile / School Curriculum


Gaeilge / Irish
Béarla / English
Matamataic / Mathematics

Fraincis / French (Rang 5 agus 6)
 
Oideachas Sóisialta, Imshaol & Eolaíochta / Social, Environmental and Scientific Education
Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte / Social, Personal and Health Education
 
Ealaín & Céirdíocht / Art & Crafts
Drámaíocht / Drama
 
Ceol / Music
Amhranaíocht / singing
Veidhlín (Roghnach, Rang 1 ar aghaidh) / Violin, optional, 1st class on
An Fheadóg Stáin (Rang 1 ar aghaidh) / Tin Whistle, 1st class on

 
Corp Oideachas / Physical Education
Peil Gaelach / Gaelic Football
Iománaíocht / Camógaíocht / Hurling/Camogie
Rugbaí / Rugby
Rince Gaelach / Irish Dancing
Gleacaíocht / Gymnastics