A thuismitheoirí,


Beidh an scoil ag glacadh páirt sa bhfeachtas Operation  Transformation 10 @ 10 ar an 10/02/2017. Feachtas aclaíochta é seo inar mbeidh gach páiste sa scoil i mbun aclaíochta le chéile ag a 10am ar feag 10 nóiméad. Mar sin bí ag aclaíocht sa bhaile gach tráthnóna ag ullmhú don seisiúin. Le cúnamh Dé éiróidh linn físeán a thógaint don seisiúin agus beidh sé á sheoladh againn chuigh an clár.

Dear parents,


The school will be taking part in the Operation Transformation event ,10@10 on 10/02/2017. This is an activity in which every child in the school will exercise together at 10 a.m. for 10 minutes. So make sure to exercise every evening between now and then in preparation for the session. Weather permitting, we hope to succeed in taking a film clip of the session and sending it off to the programme.