An Bord Bainistíochta

Tá Gaelscoil Chionn tSáile faoi údarás ár mBord Bainistíochta. Chomhdhéanamh an Bord 2019-2023 is ea:

Ionadaithe an Phatrúin:

- Gabriel Ó Cathasaigh (Cathaoirleach)

- Sinéad Uí Nualláin

Ionadaithe na Múinteoirí:

-Príomhoide na Scoile: Sinéad Ní Mhurchú

-Múinteoir: Aodán Ó Mátharbhuí

Ainmniúcháin na dTuismitheoirí:

-Máthair: Gráinne Uí Chlochaire

-Athair: Conchúr Ó Súilleabháin

Ionadaithe an Phobail:

-Baineann: Grace Uí Chrualaíoch (cisteoir)

-Fireann: Pádraig Mac Giolla Choda


Bíonn cruinnithe Bord Bainistíochta ar a laghad cúig uaire in aghaidh na bliana. Déantar plé ar nuacht agus forbairt scoile ag na cruinnithe Boird. Déantar plé ar pholasaithe éagsúla agus athbhrethniú a dhéanamh orthu nuair is gá. Déantar cinntí thar cheann na scoile ag na cruinnithe Boird tar éis macnamh agus plé. Tá sé tabhachtach a thuiscint nach toscairí dá dtoghthóirí iad na comhaltaí Boird. Níl dualgas orthu tuairisc a thabhairt ar ais dá dtoghthóirí ná treorú a fháil uatha maidir le cén chaoi le votáil ag cruinnithe. Má tá aon eolas le roinnt ag an mbord le pobal na scoile, scríobhadh é i nuachtlitir na scoile/ nó ar shuíomh gréasáin na scoile.


Gaelscoil Chionn tSáile is under the authority of our Management Board. The composition of the Board 2019-2023 is as follows:

2 nominees of the Patron:

- Gabriel Ó Cathasaigh (Cathaoirleach)

- Sinéad Uí Nualláin

2 Teacher Representatives:

-Principal: Sinéad Ní Mhurchú

-Teacher: Aodán Ó Mátharbhuí

2 Parent Representatives:

-Mother: Gráinne Uí Chlochaire

-Father: Conchúr Ó Súilleabháin

2 Community Representatives

-Female: Grace Uí Chrualaíoch (treasurer)

-Male: Pádraig Mac Giolla Choda


The Board of Management meetings are held, at least 5 times in the school year. News and other developments are discussed and directed at the management meetings. The various policies are discussed and revised. After reflection and discussion, decisions regarding the school are made at these meetings. It is important to note that Board members are not delegates of their electorates. They have no obligation to either report back to their electors or to take instruction from them on how to vote at Board meetings. Information to be shared with the school community will be done so through the newsletter/website.