Curaclam na Scoile / School Curriculum

Gaeilge / Irish

Béarla / English

Matamataic / Mathematics

Fraincis / French (Rang 5 agus 6)

Oideachas Sóisialta, Imshaol & Eolaíochta / Social, Environmental and Scientific Education

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte / Social, Personal and Health Education

Ealaín & Céirdíocht / Art & Crafts

Drámaíocht / Drama

Ceol / Music

Amhranaíocht / singing

Veidhlín (Roghnach, Rang 1 ar aghaidh) / Violin, optional, 1st class on

An Fheadóg Stáin (Rang 1 ar aghaidh) / Tin Whistle, 1st class on

Corp Oideachas / Physical Education

Peil Gaelach / Gaelic Football

Iománaíocht / Camógaíocht / Hurling/Camogie

Rugbaí / Rugby

Rince Gaelach / Irish Dancing

Gleacaíocht / Gymnastics