Leabhair Scoile / School Books

Tá scéim leabhair ar cíos againn sa scoil.

Lean an nasc thíos chun an liosta leabhair oibre/cóipleabhair srl. nach bhfuil ar fáil ar cíos, atá le ceannach agaibh i mbliana. Tá siad ar fáil i siopaí leabhair agus ar an idirlíon. Go raibh maith agaibh.

We operate a book rental scheme in school.

Please follow the link below to access the list of workbooks/copies etc. that are not for rent, which you need to purchase for the upcoming school year. Thank you.

Liostaí Leabhair Scoile 2019-2020

Bille Scoile 2019-2020