Leabhair Scoile

School Books

Tá scéim leabhair ar cíos againn sa scoil.

Lean an nasc thíos chun an liosta leabhair oibre/cóipleabhair srl. nach bhfuil ar fáil ar cíos, atá le ceannach agaibh i mbliana. Tá siad ar fáil i siopaí leabhair agus ar an idirlíon. Go raibh maith agaibh.

We operate a book rental scheme in school.

Please follow the link below to access the list of workbooks/copies etc. that are not for rent, which you will need to purchase for the upcoming school year. These are available to purchase online and in school book shops. Our lists are on the High Street Books website also hsb.ie/