Teagasc Chríostaí / Religion

Is scoil Caitliceach í Gaelscoil Chionn tSáile. Déanfar na Sacraimintí ins na ranganna cuí Rang 2 agus Rang 6. Múintear an chreidemh Caitliceach de réir an scéim oibre Beo go Deo. Tá an scoil faoi pátrúnacht an Easpaig Corcaigh agus Róis, Seán Ó Buachalla.

Gaelscoil Chionn tSáile is a Catholic school. We will prepare for the Sacraments in the relevant classes, 2nd and 6th. The Catholic religion is taught in class following the Alive-O programme for Primary Schools. The school is under the patronage of the Bishop of Cork and Ross, John Buckley.