Image result for picture of witch
Image result for free picture of sweet cake
Image result for free picture of halloween dress up

A chairde,

Meabhrúcháin daoibh go mbeidh cead ag páistí teacht ar scoil gléasta suas ar an Aoine seo chugainn (26/10/2018) do oíche shamhna ar son carthanacht Temple Street. Má tá siad gléasta, ba cheart dóibh €2 a bhreith leo do Temple Street. Níl iachaill ar éinne gléasadh gan amhras. Ba dheas rud mór a dhéanamh áfach agus tá alán smaointe deasa ar an nasc seo Trick or treat for Temple Street Tá sé de nós féasta ranga a bheith ag na páistí pé scéal é mar sin táim lán-cinnte go mbainfidh siad taitneamh as. Mar i gcónaí áfach, bí cinnte gan bianna le cnóite a sheoladh isteach má tá cosc orthu i rang do pháiste.

Toisc nach deireadh téarma atá i gceist NÍ BHEIDH leath lá. Beidh na páistí ag críochnú ag an gnáth am.

Dear parents,

A reminder that the children have permission to dress up coming to school this Friday (26/10/2018) for Halloween for a fundraising (hair raising! Muwahahahahaha!😈) party! If they are dressed up, they should bring €2 with them for Temple Street. There is no obligation on anyone to dress up, of course but it would be nice to make it a fun occasion and there are plenty of ideas on the link above. 

We usually have class parties the day of Halloween break anyway so I’m certain the children will enjoy themselves. As always however, please ensure you do not send in products that contain nuts if there is a child with nut allergies in the class your child is in.

As it is not an end of term, there will NOT be a half day. The children will be finishing up at the normal time.