Image result for pictures of halloweenA thuismitheoirí!

Tá briseadh mean téarma beagnach againn. Beidh an scoil dúnta an seachtain seo chugainn ón Luan 31/10/2016 go dtí an Aoine 04/11/2016.   Beidh cead ag na páistí teacht ar scoil ina gculaith oíche shamhna amárach 28/10/2016 agus beidh am spraoi acu i rith an lae chomh maith. Beidh bailliúcháin i gcóir Enable Ireland (€2 an duine, má tá fonn orabh é a bhronnadh). Tá cead ag na páistí 2 rud milis a thógaint isteach leo. Críochnóidh an scoil ag na gnáthamanna 1.30 i.n. agus 2.30i.n. amárach.

Dear parents!

The mid term break is almost upon us. The school will be closed next week from Monday 31/10/2016 to Friday 04/11/2016. The children can dress up in their Halloween costumes and partake in some traditional Halloween games tomorrow, Friday 28/10/2016. There will be a collection for Enable Ireland (€2 per person, if you wish to donate). The children are allowed to bring in 2 sweet treats with them. Finishing times are as normal tomorrow, 1.30 and 2.30p.m.