A thuistí,

Déanaigí ceiliúradh ar an léamh ag Aonach na Leabhar Scholastic!

Beidh sé ag teacht chuig na scoile ar ball, leis na mílte leabhair páistí ar fáil.

Cathain: 10ú, 11ú agus 12ú Deireadh Fómhair 2018

Cén aít: Gaelscoil Chionn tSáile

Tá do rogha agus rogha dod’ pháiste níos mó ná 200 teideal agus na praghasanna ag tosnú ó €3.70. Muna bhfuil tú in ann teacht, bain triail as na deantasaí ar www.bookfairs.scholastic.ie/parents. Ná dein dearmad go gcabhraíonn gach leabhar a cheanaíonn tú leabhair SAOR IN AISCE a fháil don leabharlann na scoile

Dear parents, grandparents and guardians,

Celebrate reading at our Scholastic Book Fair!

The Book Fair will be arriving in school soon, with hundreds of new children’s books to browse and buy. Come and join us!

WHEN: 10th , 11th and 12th October 2018

WHERE: Gaelscoil Chionn tSaile.

There are over 200 titles for you and your child to choose from, and with prices starting from only €3.70, there’s sure to be a book for everyone. If you can’t make it to our Book Fair, try our discounted Gift Vouchers available at www.bookfairs.scholastic.ie/parents. They’re a great way to ensure your child doesn’t miss out. Don’t forget that every book you buy can help to get FREE BOOKS for our school library!