Chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh beidh lá Gaelach againn ar scoil ar an Aoine bheag seo an 15ú Márta 2013. Beidh bricfeasta ag na páistí ar scoil. Is féidir leo an cereal is fearr leo a thabhairt ar scoil i mbosca lón, le spúnóg agus badhla. Beidh bainne againn dóibh.

Beidh coiste na dtuistí ag déanamh crepes glasa! Beidh cartún Gaeilge, tráth na gceist Gaelach srl. ar siúl againn. Beidh cad é craic agus spórt againn ar an lá. Mar is traidisiúnta faoin dtráth seo beidh lán cead ag na páistí éadaí glasa a chaitheamh ar an lá!

Má tá allirgé ag do pháiste, mar is gnáth seol a bhainne / mheascán féin isteach leo ar an lá.

To celebrate Seachtain na Gaeilge we will have an Irish day at school this Friday, the 15th March 2013. The children will have breakfast at school. They can bring their favourite cereal to school in a lunch box, with a spoon and a bowl. We will have milk for them.

The parent’s Association will be making green crepes! We will show Irish cartoons, have an Irish quiz etc. There will be great craic and sport on the day. Keeping to tradition, the children have full permission to wear green clothes on the day!

If your child has an allergy, send their own milk / mix in with them on the day, as per usual.