Ba mhaith liom fáilt amach cé mhéad annuals is gá dom a ordú anois mar ní féidir liom annuals breise a sheoladh thar nais go Folens an bhliain seo. Mar sin tá an uimhir cruinn le hordú ag teastáil uaim. Tá nóta beag seolta abhaile agam i mála scoile an duine is sinne sa chlann ag lorg cé mhéad annuals atá ag teastáil fós. Líon isteach an méad le bhur dtoil agus seol thar nais é ROIMH AN AOINE seo 29/11/2018. Ansin cuirfidh mé an ordú isteach ar an Aoine agus cuirfidh mé an tairgead atá le híoc agaibh ar an mbille scoile.

I would like to find out how many more Christmas Annuals I should order as Folens are not accepting returns this year. Therefor I need an exact number to order. I have sent home a small note in the schoolbag of the eldest in each family requesting the type and number of annuals that you would like to order. (If you have already bought annuals, please just ignore this). Please fill in the amount and send back the slip BEFORE THIS FRIDAY 29/11/2018. Then I will make the order for Folens on Friday and I will put the money you need to pay on your school bill.

Hilda