An bhféadfadh na tuismitheoirí go léir féachaint ar a gcuid éadaí le cinntiú go bhfuil na héadaí cearta acu le bhur dtola sna naí ranganna ach go háirithe. Tá cóta puffa dúghorm ó NEXT imithe agus dha gheansaí scoile imithe ar strae uainn sa rang seo amhain! Féach ar éadaí do pháiste agus seol isteach aon rud nach mbaineann libh. Má dhéanann gach tuismitheoir é seo ní bheidh éinne thíos mar sheolfar abhaile na héadaí cearta leis na paistí cearta. Bí cinnte go bhfuil ainm ar gach ball éadaí atá á caitheamh acu ar scoil le bhur dtola mar ní féidir aon rud a dhéanamh ma chailltear iad muna bhfuil ainm orthu.
 
Could parents of all classes and especially the Infants please ensure that every item of clothing their child has in school has their name clearly written in permanent marker/ink or has a label sewn on. The sticky kind are not 100% reliable as they tend to fall off. In Junior Infants alone 2 school jumpers and a navy Puffa from NEXT have been mislaid. Please check that your child has his/her own jumper and return them if they are incorrect. If everyone does this, all items will be restored to their rightful owners. Please ensure each item your child wears to school has a name on it as if it is mislaid it will come back in if it has a name on it and was taken in error.
Go raibh maith agaibh.