Tá a lán obair ar siúl faoi láithir ag an gCoiste Ghníomhach agus múinteoirí Aodán agus Neasa chun athbhreithniú a dhéanamh ar an mBrat Ghníomhach. Beidh siad ag roinnt an eolas libh thar cúpla lá anseo ar an suíomh scoile roimh Seachtain Ghníomhaí a bheidh againn an tseachtain seo chugainn an 10ú Meitheamh 2019.

The Active Committee and múinteoirí Aodán agus Neasa are doing a lot of work at the moment in order to renew our Active School Flag. They will be sharing all their hard work here on the school website over the next few days before our Active School Week which starts on Monday the 10th June 2019.                                                                            

Corp Oideachas

Freastalaíonn gach dalta ar rang corpoideachais ar feadh uair a chloig ar a laghad gach
seachtain. Bíonn deis acu na sé shnáith den chlár a fhorbairt. Táimid ag cur béim faoi leith
ar lúthchleasaíocht i mbliana. Bhíomar ag díriú ar gleacaíocht agus lúthchleasaíocht sa
chéad théarma. Cluichí agus lúthchleasaíocht sa dara téarma. Agus damhsa agus
lúthchleasaíocht sa triú téarma Tá na múinteoirí gafa le scileanna reatha i láthair na
huaire. Beidh na daltaí ag cleachtadh scileanna chun feabhas a chur ar léim sa tríú
téarma. 

Our P.E Programme incorporates the strands Athletics,Dance, Gymnastics,Games,Outdoor
and adventure activities.
All children access the strands and each strand is covered each year. Every child receives a
minimum of one hour PE each week. This year the school is prioritising Athletics. The
emphasis will be in ‘Running’ this term.

Na tSraith Corpoideachas

1. Gleacaíocht: Sa chéad téarma tagann Colm chun gleacaíocht a dhéanamh leis na bpáistí. Bíonn
cleachtadh á dhéanamh acu ar scileanna éagsúla. Rollú, casadh, léim, srl. Ag deireadh an tréimhse
seo. Cuireann gach páiste na geastaí atá foghlama acu le chéile chun léiriú dos na múinteoirí agus
Colm. Déanann na múinteoirí agus Colm measúnú orthu. 

2. Cluichí: Sa dara téarma Tagann Anthony chun iomáint, camógaíocht agus peile a dhéanamh leis
na páistí ar feadh dhá tréimhse difriúla. Bíonn ar béim ar na bunscileanna agus ar spraoi.
Leis sin tagann Finbarr ón club rugbaí chun tag a dhéanamh leo. Oibríonn sa mar chuid de Munster
Rugby.
Déanann na múinteoirí cluichí difriúla leo freisin. Mar shampla, cispheil, sacair, rounders srl 

3. Damhsa: Tagann Derek chun réimse leathan damhsa a dhéanamh leo. Déanann siad cleachtadh
ar a damhsa féin fresin. Bíonn discó mór sa chlós roimh an samhradh.

4. Lúthcleasaíocht: Táimid ag cur béim faoi leith ar lúthcleasaíocht i mbliana. Ag díriú léimt sa
chéad téárma, siúl sa dara téarma agus rith sa triú téarma. 

5. Gníomhaíochtaí lasmuigh agus gníomhaíochtaí eagraíochta: Sa triú téarma tá béim níos mó ar
an treodóireacht.

I mbliana chuireamar béim speisialta ar an lúthchleasaíocht mar chuid den
corpoideachas.