Tá múinteoirí Neasa agus Aodán comh maith leis an gCoiste Ghníomhach ag obair go dian ar an iarratas don brat ghníomhach faoi láithir. Inniu chuireadar ceardlanna scipeála ar fáil dosna ranganna ar fad. An aidhm a bhí leis go mbeadh a dhóthain scipeála déanta chun barr Corrán Thuathail a shroicint. Bhain gach duine sár thaitneamh as.

Múinteoirí Neasa and Aodán along with the Active School Committee are currently working hard on the application for the Active School Flag. Today they held skipping workshops for all the classes. The aim of which was to complete enough skipping to equal the height of Corrán Thuaithil. Everyone really enjoyed themselves.