A thuismitheoirí,

Mar chuid don iarratas don brat gníomhach beidh obair bhaile gníomhach ag do pháiste na laethanta a bhfuil spórt acu. Beidh rudaí cosúil le damhsa le déanamh acu.

Dear parents,

As part of the application for the active school flag your child will have active homework on the days that they have P.E. in school. They will have activities such as dancing to do.Míle buíochas,

An Coiste Gníomhach