An raibh a fhios agaibh gurb iad na beacha a dhéanann an triú cuid dár gcuid bia a phailniú? Faraor tá 30 % de na beacha anseo in Éirinn I mbaol! Le deanaí fuaireamar pacáiste Sábháil na Beacha ó Supervalu Ireland! Tá Supervalu ag déanamh a seacht ndícheall chun todhchaí na bithéagsúlachta in Éirinn agus na beacha a shabháíl. Táimid ag bailiú na cártaí ó Supervalu chun cabhrú linn an cairt bhailiúcháin don bhalla a líonadh! Nuair atá an chairt líonta againn d’fhéadfaimis cur isteach ar chuid de chiste 50,000 a bhuachaint. Bigí ag faire amach do na cártaí nuair atá sibh ag siopadóireacht!

Did you know that bees pollinate a third of our food? unfortunately 30% of the bees in Ireland are in endangered! This week we received a Save the Bees package from Supervalu Ireland! Supervalu are doing excellent work to save Ireland’s Bees and biodiversity. As part of the package we are collecting cards from Supervalu to help fill a wall chart. Once the chart is full we can apply to win a share of 50,000 for our school! If you are shopping and get these cards, bring them into school to add to our collection chart!

 Image result for bees supervalu