ár nAonach na Leabhar faoi lán-sheol anois! Téir go dtí  https://schools.scholastic.ie/gaelscoil-chionn-tsaile/digital-book-club  chun brabhsáil ar na leabhair is déanaí. Gheobhaidh an scoil 20¢ i duaiseanna Scholastic do gach €1 a chaithfidh sibh ar leabhair.

Cuir d’ordú isteach ar líne le do thoil roimh an 7ú lá de Mhí na Nollag ’20.

Our new Scholastic Book Club is up and running! Go to https://schools.scholastic.ie/gaelscoil-chionn-tsaile/digital-book-club to browse the latest books and order online. For every €1 you spend on this month’s Book Club, our school will earn 20¢ in Scholastic Rewards.

Please place your order online by December 7th, 2020.