Fé mar is eol daoibh, beidh bailiúcháin éadaí againn an tseachtain seo chugainn. Dúramar go rabhamar chun an chomhlacht Lenrec a úsáid chun seo a dhéanamh ach anois tá chomhlacht eile pioctha againn. Táimid chun triall a bhaint as euros-4-clothes https://euros-4-clothes.business.site an tam seo. Athrú amhain ar na sochrúcháin, áfach, is ea NACH  BHFUIL TEICSTÍLÍ BAILE m.s. TÚÁILLÍ nó CÚIRTÍNÍ san áireamh. Féach thíos ar na sonraí suas chun dáta.

Beimid ag glacadh le headaí ón gCéadaoin 21/11/2018, 8.30 r.n. go dtí an Mháirt 27/11/2018, 2.30 i.n. i seomra Club na Mara sa scoil. Mar sin seo an t-am chun tabhairt faoi na héadaí breise ar fad atá ag bailiú timpeall an tí !


As you know, we will have a clothes collection next week. We had said originally that we were going to use a company called Lenrec but now we have chosen another company. We are going to run with euros-4-clothes https://euros-4-clothes.business.site this time. There is one change, however, with the collection details i.e. HOUSEHOLD TEXTILES e.g.TOWELS and CURTAINS are NOT ACCEPTED. See below for the updated list.

We will be accepting clothes from Wednesday 21/11/2018, 8.30pm to Tuesday 27/11/2018, 2.30 p.m. in the Club na Mara room in the school. So now is the time to get rid of the extra clothes that are gathering around the house!


GLACANN siad/ They ACCEPT:

 • Éadaí fear  Men’s clothes
 • Éadaí ban  Women’s clothes
 • Éadaí páistí  Children’s clothes
 • Bróga Shoes
 • Málaí láimhe Hand bags
 • Criosanna Belts

Faraor NÍ GHLACANN siad le  Unfortunately they DO NOT accept:

 • Teicstílí baile (m.s. cuirtíní, túaillí)  Household textiles (e.g. curtains, towels)
 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí Mats 
 • Cairpéidí  Carpets 
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair Books
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones