D’eirigh le páistí na naí ranganna -Naí Shóis & Naí Shins €611.30 a bhailiú do Barnardos tríd an Toddle Mór a dhéanamh inné 14ú Meitheamh 2017. Maithsibh a pháistí (agus a thuismitheoirí!) as ucht a méid mór airgead san a bhailiú! 

The junior classes -Junior Infants & Senior Infants succeeded in collectiing €611.30 for Barnardos by doing The Big Toddle yesterday 14 June 2017. Very well done to the children who walked (& their parents!) for raising the sponsorship money!