Is féidir an bille scoile 2017/2018 a íoc ar líne anois. Meabhrúcháin go mbeidh oraibh gach íocaíocht a dhéanamh ar líne as seo amach.

The 2017/2018 school bill is now available for payment on-line. A reminder, also, that all payments are to be made on-line from now on. You can access your account as follows:

www.gaelscoilchionntsaile.ie  >> ‘Eolas’  >>  ‘On-line payments’