Beidh Rang 2 a glacadh páirt i bliots haca an Déardaoin seo 25/5/17 i Sáile. Beidh sé ar siúl i rith am scoile. Caithfidh cosantóir fiacla a bheith ag gach páiste nó ní bheidh cead acu imirt. Má tá loirgneáin agus maide haca acu seol isteach iad le do thoil.

Táimid ag tnúth le aimsir deas ar an Déardaoin, mar sin déan cinnte go bhfuil uachtar gréine ar do pháiste. Seol isteach deoch breise freisin le do thoil. Má tá ceathanna ar maidin seol cóta báistí leo.

Táimid ag tnúth go mór leis.

Mairéad

Rang 2 will be participating in a hockey blitz this Thursday 25/5/17 in Sáile. It will be on during school time. All children must have a gum shield or they will not be allowed to play. If they have shin guards and hockey sticks please send them in.

We are expecting nice weather on Thursday, as a result please make sure your child has suncream on. Please send in some extra drinks also. If there are showers in the morning please send in a raincoat.

We are really looking forward to it.

Mairéad