Blitz ag rang a 4 ar maidin – gach páiste páirteach. Ag fágaint na scoile at 9.25. Tóg do camán agus clogad féin!

Blitz rang a 4 tomorrow morning – every child participating. Leaving the school at 9.25. Bring your own hurley and helmet!


Blitz ag rang a 6 amárach. ag fágaint na scoile ag 11.40.Tóg do chamán féin agus clogad leat!

rang a 6 also have a blitz tomorrow. Leaving the school at 11.40. Bring your own hurley and helmet with you!