Bliots (blitz) Tag Rugbaí Rang a 5+6: Éide spóirt (sports clothes) 

ar an gCéadaoin 15/06/16 do bhliots tag rugbaí. Beidh siad ag dul ar 

bhus (bus to rugby club for a blitz) ag a 9.45r.n. chuig an club rugbaí 

don lá, beidh siad ar ais thart ar a 1 a chlog. Uachtar gréine, deoch 

agus cóta ag teastáil (suncream, coat and drink of water required.)