Meabhrúcháin faoi na boscaí Trócaire. Seol isteach iad le bhur dtola agus baileoidh an tAthair Roibeard ag an scoil iad.

A reminder about the Trocaire boxes. Please send them in to school and Fr. Robert will collect them here.