Dhéanamar brabús do €650 ar oíche an taispeantas ealaíne!! Beidh an tairgead seo á úsáid chun defibrillator a cheannach don scoil. Tá traenáil in úsáid defibrillator déanta ag an fhoireann ar fad. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le cúpla daoine agus gnóanna – do mhúinteoirí na scoile, do Natasha agus Coiste na dTuistí ar fad a thugann an tacaíocht dúinn i gcónaí. Do Seán agus Supervalu, Tomás in Acton’s. Do Carrigaline Farmhouse Cheese agus Iasc de Brún a thug bia saor in aisce dúinn. Agus daoibhse, na tuismitheoirí, a thug tacaíocht ar an oíche agus, gan amhras, na hEalaínteoirí iontacha. Bhí oíche den scoth againn agus táimid ag súil oíche eile mar é a bheith againn sa taochaí.

Do thuismitheoirí nach raibh in ann freastal ar an oíche is féidir fós ealaín do pháiste a cheannach ó Hilda san oifig. Ní bhíonn sé riamh ró-dhéanach!

We made a profit of €650 on the night of the art exhibition!! This money will be going towards purchasing a defibrillator for the school. All the staff have completed a defibrillator course. We would like to thank a few people and businesses, the school teachers, Natasha and all the Parents Association who always give us great support. Thank you to Seán in Supervalu, Tomás in Actons, to Carrigaline Farmhouse Cheese and Ted Brown’s Fish  that gave us food free of charge. Ant to you, the parents, that supported the night and, of course, our wonderful artists. It was a thoroughly enjoyable night and we hope to have another night like it in the future.

For parents who were unable to attend you may still purchase your child’s artwork from Hilda in the office. It’s never too late!