EARTH HOUR 13/10/17

Táimid ar thóir ár dara bhrat glas- FUINNEAMH. Táimid ag foghlaim conas úsáid fuinnimh a laghdú. 

Rinne Ranganna a 3-6 coinnleoirí le déanaí. Mhúchadar na soilse agus gach rud eile a úsáideann leictreachas agus d’imríodar cluichí boird srl ar feadh 30 nóiméad. D’fhéach siad ar an méadar roimh ré agus ina dhiadh agus fuaireadar amach go raibh laghdú mór ar an méad leictreachas a d’úsáideach i rith an 30nóiméad sin. Bhí na coinnleoirí an-áisiúl i rith Stoirm Ophelia chomh maith!

We are on the quest for our second green flag on the theme of ENERGY.  We are learning all about energy sources and how to reduce energy consumption. 3rd-6th class recently reused jam jars to make candle holders. We held EARTH HOUR in school where we turned off all the lights and electrical devices. We measured the electricity meter before and after the event and there was a big drop in energy use. The candles also came in handy during Storm Ophelia!