Ar an Máirt, 16ú Bealtaine, bronnadh Brat Glas nua ar Ghaelscoil Chionn tSáile. Fuair an scoil an brat seo i ndiaidh a lán oibre a dhéanamh don téama taistil le dhá bliain anuas, mar chuid den clár Scoileanna Glasa. Bhí triúr ón gCoiste Glas i láthair chun an Brat Glas nua a fháil ó Mhéara Chontae Chorcaí, Danny Collins, ag searmanas a bhí ar siúl san Óstán Radisson, an tOileán Beag.

On Tuesday 16th May, a new Green Flag was awarded to Gaelscoil Chionn tSáile. The school earned this new flag after working with the Travel theme of the Green Schools programme for the past two school years. Three members of the Gaelscoil’s Green Schools Committee were present to receive the new Green Flag from the Mayor of County Cork, Cllr. Danny Collins, at a ceremony held in the Radisson Hotel, Little Island.