Tá an t-iarratas don téama ‘Taisteal’ seolta isteach againn! Táimid ag súil go mór leis an toradh. Ár mbuíochas leis an gCoiste Glas, le Múinteoir Shane agus le gach éinne a rinne iarracht níos mó chun siúl/ park and stride/ scút/ síobanna a roinnt. Lean ar aghaidh anois!

We have submitted our application for the Green flag theme of Travel. Fingers crossed! Our thanks to our wonderful Green Schools committee, Múinteoir Shane and all parents and children who have made a big effort to walk/ park and stride/ scoot/cycle/ carpool to and from school recently. Let’s keep it going now!