Bhí an-lá ag Rang a 6 an Aoine seo chaite 22/06/18. 

Bhain gach éinne taitneamh as an gcaisleán preabadh agus an veain uachtar reoite. Guimid gach rath orthu amach anseo agus braithfimid uainn iad. Ár mbuíochas le tuismitheoirí Rang a 5 a d’eagraigh na sólaistí. 

6th class had their graduation last Friday 22/06/’18. 

Everyone enjoyed the bouncy castles and ice cream van. We wish 6th class the best of luck for the future. We’ll miss them! Our thanks to 5th class parents for organising the refreshments.