Féach thíos ar na héadaí atá sa bhosca caillte agus faighte faoi láithir. Cuir glaoch ar an scoil má’s leatsa aon rud agus beidh tú in ann é a fháil. Seachas é sin seolfar iad go dtí an siopa dara láimhe i gceann seachtain.

Grma.


See below the clothes that are in the lost and found box at the moment. Please call the school if you own anything and you will be able to get it. Otherwise anything unclaimed will be sent to the second hand shop in a weeks time.

Thanks.