Má’s leatsa aon rud thuas, tar chuig oifig na scoile chun é a bhailiú le do thoil.

If you own any of the above items, please come to the school office to collect it.