Meabhrúchán go mbeidh an cór ag dul ag canadh sna laethanta romhainn. Mórbhuíochas le Múinteoir Siún as ucht an obair ar fad atá déanta aici ach leis na múinteoirí eile as ucht tacú léi chomh maith, go hairithe múinteoir Shane a chabhraigh go mór léi. Gan amhras buíochas mór le Róisín, mamaí le Síofra, as ucht a bheith linn chomh maith!

Our choir will be doing the rounds in the coming days! Huge GRMA to Múinteoir Siún for all the hard work she’s put in over the last few weeks, GRMA to the teachers who supported this work in their timetables etc, especially Múinteoir Shane  who stepped in whenever Múinteoir Siún had to step out of her class to help other classes. Teamwork makes the dream work! A huge GRMMA to Róisín, Síofra’s mum, for being with us too. We’re very blessed with all this talent available to us!

 

Dé hAoine 16/12/’22 -SuperValu @4.00  -fáilte roimh cách!                                                        Friday 16th Dec ’22 SuperValu @4.00 -all welcome to come along!

Dé Luan 19/12/’22 – Ospidéal Chionn tSáile                                                                     Monday 19 Dec ’22 Kinsale Hospital 

Dé Máirt 20/12/’22 -Aefort Chorcaí @ 10.00 -fáilte roimh cách!                                                  Tuesday 20th Dec ’22 Cork International airport @10.00 -all welcome to come along!

Dé Máirt 20/12/’22  -Lidl @12.15 (timpeall an ama san)  -fáilte roimh cách!    Tuesday 20th Dec ’22 -Lidl @12.15 (approx time, after the airport!) -all welcome to come along!