Ár mbuíochas le Sinéad Pollock Orr a rinne ceardlann le Rang a 5 ‘Leave no trace.’ Bhí a lán gníomhaíochtaí agus cluichí i gceist agus bhain siad árd taitneamh as. 

Our thanks to Sinéad Pollock Orr who did a ‘Leave no Trace’ workshop with Rang a 5. There were many activities and games involved and the páistí really enjoyed it.