Tháinig www.learnit.ie chuig na scoile an Déardaoin agus an Aoine seo caite chun ceardlann Lego a dhéanamh le gach rang mar chuid don ceiliúradh  i gcomhair Seachtain Eolaíochta. Bhain gach rang ard taitneamh as. Seo roinnt grianghrafanna do Naíonáin Bheaga.

www.learnit.ie came to the school last Thursday and Friday to do Lego workshops with every class. This was part of our celebrations for Science Week. Every class thoroughly enjoyed it. Here are some photos of Naíonáin Bheaga.