Ceolchoirm 'Ceol Chionn tSáile' sa Blue Haven, oíche amárach, Déardaoin an 14ú Márta 2013


Is iad na páistí a bheidh ag canadh ná:


Amelia Colbard,

Diarmuid Ó Cochláin

Ellie Condúin

Ellie Nic an Taoisigh

Elyse Ní Fhaircheallaigh

Micheál Ó Murchú

Óisín Queva

Saskia Ní Scanláin

Sófaí Ní Chumascaigh

Tomás Ó Grianáin

Nessa Ní Mhaoileoin

Riain Ó Súilleabháin

Ailís Ní Chéilleacháin

Áine de Búrca

Brigid Ní Fheinneadha

Darragh Ó Bruadair

Emma Wrixon

Eva Ní Chrualaíoch

Fionn Ó Deasúnaigh

James Ó Murchú

Kenzie Ní Dheasúnaigh

Ruth Kangataran

Síomha Nic Liam


Muna bhfuil éinne ábalta dul ar an oíche cur Hilde ar an eolas chomh luath agus is féidir.


Caithfidh na páistí bheith ag an Blue Haven ar 7.20pm ar an oíche agus an éide scoile á chaitheamh acu.

Caithfidh gach tuismitheoir a pháiste a bhailiú ar 8.15pm. Más rud é go bhfuil ticéid ceannaithe ag na daoine fásta beidh na páistí in ann fanacht saor in aisce chun taitneamh a bhaint as an seó.

Ní bheidh an scoil freagrach as na daltaí tar éis 8.15 nuair atá taispeántas Ghaelscoil Chionn tSáile críochnaithe. Bí cinnte go bhfuil síob abhaile ag do pháiste.

Go raibh maith agaibh.


'Ceol Chionn tSáile' Concert in the Blue Haven tomorrow night, Thursday 14th March 2013

The children who will be singing are listed above.If anyone is unable to go on the night please let Hilda know in the office.


The children must be at the Blue Haven at 7.20p.m. on the night wearing their school uniform.

Every parent will have to collect their child at 8.15.p.m. If the adults have bought tickets for themselves the children will be able to stay free of charge to enjoy the show.

The school will not be responsible for the children after 8.15p.m. (the end of the Gaelscoil Chionn tSáile's performance). Be sure that your child has a lift home.

Thanks.