Chomhghairdeas mór lenár n-aisteoirí óga Rang 3, Rang 4 agus Rang 5 a ghlac páirt i bhféile Drámaíochta na Mumhan i Mainistir Fhear Maí ar an gCéadaoin. D’éirigh go hiontach leo uile agus d’éirigh le Gaelscoil Chionn tSáile dul ar aghaidh go dtí an chéad babhta eile i gCo. na hIarmhí! Tá orainn roinnt athruithe a cur ar an dráma a rachaidh ar aghaidh ach táimid ag tnúth go mór leis an toradh a bheidh ar an obair ar fad!

Chomhghairdeas mór leis na páistí agus go raibh míle maith agat leis na múinteoirí a stiúraigh iad.

A big congratulations to our young actors in 3rd, 4th and 5th class who took part in The Munster Drama Festival in Fermoy on Wednesday. They all got on really well and Gaelscoil Chionn tSáile succeeded in getting ahead to the next round in Co. Westmeath! We have had to make a few changes to the to the performance that will be going ahead but we are really looking forward to the outcome of all the hard work!

Congratulations again to the children and and many thanks to the teachers that directed them.