A thuismitheoirí,

Táimíd ag féachaint ar uimhireacha agus rollúcháin na blianta atá ag teacht agus teastaíonn uaim a bheith cinnte de go bhfuil gach duine san áireamh agam. Mar sin, má tá aon deirfiúracha nó deartháireaha beaga sa bhaile nach bhfuil cláraithe le tosnú sa Ghaelscoil fós, seol foirm clárúcháin chugainn ina leith le bhur dtola. Tá an fhoirm clárúcháin le fáil ar an suíomh www.gaelscoilchionntsaile.ie. Cuir síos an céad bhliain gur féidir leo tosnú (ba cheart go mbeidh an ceithre bhliain slánaithe acu ar nó roimh an 31ú Márta den bhliain tosaithe beartaithe). Ansin má theastaíonn uaibh an bhliain tosnaithe a chur siar níos cóngairí don am, is féidir libh é sin a dhéanamh.

Bheadh sé seo an-chabhrach dúinn mar bheadh eolas againn ar uimhearacha sna ranganna ag teacht suas.

Dear parents,

We are looking at numbers and the enrolment for the coming years and I want to be sure that I have everyone included. Therefore, if there are any small sisters or brothers at home that are not registered to start in the Gaelscoil yet, please send in a registration form for them. The registration form is available on the website www.gaelscoilchionntsaile.ie. Enter the first year that they are eligible or that you would like them to start (they should have reached their 4th birthday on or before the 31st March of the proposed start year). Then, if you feel your child is not ready or if needs be, you can postpone the start year nearer the time.

This would be very helpful to us because we will have a clearer idea of numbers for the upcoming classes.


Le gach dea-ghuí,

Sinéad