Beidh cleachtadh (practice) ag Rang 2 sa séipéal maidin an Chéadaoin 11/5/2016 is maidin an Déardaoin 12/5/2016. Beidh ar pháistí R2 a bheith ag an séipéal ag 08:50rn. Siúlfaimd thar n-ais chuig an scoil ina dhiaidh.

Beidh cór na scoile is an banna cheoil ag cleachtadh sa séipéal ar an gCéadaoin 11/5/2016 is Déardaoin 12/5/2016. Ar an gCéadoin 11/5/2016 siúlfidh na páistí síos chuig an séipéal leis na múinteoirí. Ar an Déardaoin 12/5/2016 beidh orthu féin a bheith ag an séipéal ag 08:50rn. Siúlfidh siad thar n-ais chuig an scoil ina dhiaidh gach uair leis na múinteoirí

Second class have Communion practice in the church on Wednesday (11/5/2016) and Thursday (12/5/2016) morning. Second class children should thus be at the church at 8:50am on both mornings. We will walk back to the school after practice.

The school choir and band will also practice both mornings. However on Wednesday 11/5/2016 the choir and band will walk down from school to the church with their teachers.

On Thursday 12/5/2016 the choir and band should make their own way to the church with their parents and should be there for 8:50am. All children will walk back to the school on both mornings after practice.

Míle buíochas.