A chairde!,

Fe mar is eol daoibh go léir beimíd ag dúnadh do bhriseadh na Cásca ar an Aoine seo an 7ú Aibreáin 2017. Dá bhrí sin beidh leath lá scoile againn. 

 • Rachaidh ranganna sóisearacha -naí shóís & Naí Shins & deartháireacha & deirfiúracha abhaile ag 12.00 agus rachaidh na páistí eile (rang 1-6) abhaile ag 12.15. 
 • Beidh féasta beag ranga ag na ranganna sin ar scoil an lá san mar sin beidh cead acu breagán a thógaint isteach -mar i gconaí ní féidir leis an scoil a bheith freagrach as aon damáiste a d’fhéadfadh tárlú d’aon bréagán a thagann isteach mar sin molaim rudaí luachmhaire a fhágaint sa bhaile!
 • Má tá deartháir nó deirfiúr ag freastal ar an gCóineartú agus as láithir ón scoil dá bharr, mairceálfar “i láithir” iad don lá.
 • Beidh ranganna 3 & 4 ag cabhrú linn sa séipéal leis an gcanadh ach beidh siad thar nais ag an scoil roimh 12.15 le cúnamh Dé. 
 • Tabharfaidh mé deis dóibh an féasta ranga a bheith acu tar éis na laethanta saoire. Maith iad!
 • Fágfaidh muintir an bhus ag 12.15.

Tar éis téarma thar a bheith gnóthach, guím briseadh deas oraibh ar fad! Beidh an scoil ag athoscailt ar an Luan an 24ú Aibreáin 2017.

Le gach dea-ghuí, 

Sinéad

Dear parents, 

As you all know, we will be closing for the Easter break on Friday the 7th April 2017. As it is the end of term we will have a half day at school.

 • The junior classes- Junior Infants, Senior Infants and their older brothers and sisters will finish up at 12.00 and the rest of the classes will leave at 12.15. I ask the junior parents not to linger after they collect as the parents of the older classes will need spaces to pull up very soon after you!
 • Junior Infants -2nd class will have class parties on the last day of term so they may bring in a toy/game -as always the school can accept no responsibility for any damage or loss of these toys so I recommend you leave the valuable or irreplaceable ones at home!
 • If a brother or sister from another class is absent to attend the confirmation they will be marked present for the day.
 • 3rd & 4th classes will be helping out with the singing in the church but they will be back at the school in time for collection at 12.15, le cúnamh Dé!
 • 3rd & 4th class will have their class party after the Easter holidays. They’re needed to help, doing a great job and I’d haet for them to feel they missed out on anything fun.
 • The bus people will leave at 12.15.

After such a busy term I wish you all a lovely Easter break! The school will reopen on Monday 24th April 2017.

Best wishes,
Sinéad