Beidh ranganna a 3- 6 buachaillí agus cailíní ag dul go dtí an chluiche ceannais ar an nDéardaoin, 27/10/16, chun tacaíocht a thabhairt.

Baile na mBocht @ 12.45 V Cnoc a’ Bhile

Foireann: Bus ag fágaint ag a 11.20. Ar ais ar scoil ag a 2.20. Beidh ar gach imreoir €3.00 a íoc chun praghas an bhus a chlúdú. Tá bhur gcead isteach saor in aisce.

Lucht Tacaíochta (páistí) : Bus ag fágaint ag a 11.40. Ar ais ar scoil ag a 2.20.

Beidh costas €5.00 an pháiste á bháiliú ag gach múinteoir chun cead isteach agus praghas an bhus a chlúdú agus cead isteach a chlúdú. Tá cead acu éide spóirt na scoile a chaitheamh ar an lá agus bratacha srl. beaga a thabhairt leo.

Lucht Tacaíochta (tuismitheoirí): Beidh siad ag lorg €5.00 an duine cead isteach ag an ngeata. Beidh praghas €1.00 ar an gclár. Má tá sibh ag tógaint bhur bpáistí i ndiaidh an chluiche, le bhur dtoil, abair leis an múinteoir atá i bhfeighil ar an rang sin.

Rang a 3- Múinteoir Selina

Rang a 4- Múinteoir Róisín

Rang a 5- Múinteoir Emma

Rang a 6- Múinteoir Caitríona3rd-6th class boys and girls will be supporting the boys’ football team Thursday 27/10/16 in Mayfield GAA at 12.45 V Knockavilla.

Team: Leaving the school at 11.20am. Returning to school at 2.20pm. Players are asked to contribute €3 towards the price of the bus. Player’s entry to match is free.Supporters (students 3rd-6th class): Leaving school at 11.40 am on a bus. Returning to school at 2.20pm. Each student are asked to pay €5 to cover the price of entry and bus. Please pay online or send in payment to the class teacher. Students can wear their sports clothes and are allowed to bring small flags etc. to show their support. Supporters (Parents): Entry is €5 for adults and €2 for any extra child you may be bringing along yourselves, to be paid at the gate of Mayfield GAA. Programmes are €1 each. Sciath na Scol office have asked us to inform parents that all other match traffic will be directed to the car park across the road from the main pitch, up the road on the left. Access to the main pitch car park will be strictly prohibited.If you are taking your child from the school group afterwards, please firstly report to the following teachers who will be in the charge of the following groups on the day: Rang a 3- Múinteoir Selina

Rang a 4- Múinteoir Róisín

Rang a 5- Múinteoir Emma

Rang a 6- Múinteoir Caitríona

Gaelscoil Chionn tSáile abú!