Cluiche Ceannais Iománaíochta Sciath na Scol 24/05/18 Déardaoin @1.30pm Páirc Uí Rinn V Ballynoe N.S.

Lucht Tacaíochta: Rang a 3-6 (Supporters)

Tá cead acu éide spóirt na scoile a chaitheamh agus bratacha srl a thabhairt leo (School tracksuit and blue and white flags, mascots etc.) agus uachtar gréine (sunscreen)

Bus ag fágaint (leaving school) ag a 12.15, ar ais ar scoil ag a 3 a chlog (returning to school at 3pm)

Foireann/Team

Bus ag fágaint ag a 12, ar ais ag a 3 a chlog (bus leaving at 12noon, back at school at 3pm) le Múinteoir Aodán agus Múinteoir Selina. 

Má tá tú ag tógaint do pháiste abhaile i ndiaidh an cluiche, abair leis an múinteoir atá i bhfeighil ar an ngrúpa ( If you are at the match and are taking your child home with you afterwards, please inform the following teacher on the day)

Rang a 3- Príomhoide Sinéad

Rang a 4- Múinteoir Róisín

Rang a 5- Múinteoir Neasa

Rang a 6- Múinteoir Johanna

Beir bua!