Gaelscoil Chionn tSáile V Ballynoe National School

Dé Luain 22/05/17

CIT

12 a chlog

Lucht Tacaíochta agus an Fhoireann: RANGANNA 3-6 ag dul go CIT, ag fágaint ag a 11.00, ar ais ag a 1.20. (3rd-6th class supporting, leaving school at 11am, back at school at 1.20.)€5 don bhus agus cead isteach, is féidir libh é seo a íoc ar líne nó leis an múinteoir ranga (€5 in total for bus and entrance fee, payable online or to class teacher.)Má tá sibh ag tógaint bhur bpáistí i ndiaidh an chluiche, le bhur dtoil, abair leis an múinteoir atá i bhfeighil ar an rang sin ar dtús báire. (If you are taking your child with you after the match, please inform the teacher in charge of the class group.)

Rang a 3- Múinteoir Selina

Rang a 4- Múinteoir Siobhán Ní N

Rang a 5- Príomhoide Sinéad

Rang a 6- Múinteoir Caitríona

Go n-éirí leo! Gaelscoil Chionn tSáile abú!