Comórtais scoile chun an ceol tradisiúnta a cheiliúradh sa scoil. Beidh ealaín/tionscadal gach páiste suas ar suíomh idirlín na scoile. Beidh duaiseanna ann dos na hiarrachtaí is fearr.

A school competition to celebrate Irish traditional music in the school. The art/projects from all children will be put up on the school website. Prizes will be awarded to the efforts made.

 

2 catagóirí / comórtaisí

2 categories / competitions

 

1) Tionscadal

Tionscadal bunaithe ar

Þ      Na huirlisí tradisiúnta

Þ      Na ceoltóirí tradisiúnta

Projects based on

Þ      Irish traditional instruments e.g. harp, bodhrán, wooden flute, tin whistle.

Þ      Traditional Irish players

 

2) Ealaín

Ag baint úsáid as ceann nó gach ceann dos na shnáithe seo a leanas chun na huirlisí tradisiúnta a cheiliúradh

Þ      Liníocht

Þ      Peint agus dath

Þ      Prionta

Þ      Cré

Þ      Tógáil

Þ      Fabraic & snathain

Art using the following media to celebrate Irish traditional instruments

Þ      Drawing

Þ      Paint and colour

Þ      Print

Þ      Clay

Þ      Construction

Þ      Fabric & fibre

 

Iarrataisí roimh 30-11-2012

Entries must be in before 30-11-12