Rang a 4 ag cur tús leis an bhfeachtas Cooking All Stars inniu. Rinneadar uibheacha scrofa glasa le haghaidh

Seachtain na Gaeilge!. 

4th class pupils partaking in Cooking All Stars. They made green scrambled eggs for the

week that’s in it!.