Rinne rang a 4 turgnamh eolaíochta, ag foghlaim faoi ‘bainne draíochta’ agus teannas dromchla. Bhaineamar árd-taitneamh as. Fuaireamar pacáiste álainn ó Teagasc agus CorkDiscovers@ucc. Ár mbuíochas leo!

Rang a 4 investigated ‘magic milk’ and learned all about surface tension. We really enjoyed using pipettes and Petri dishes to create designs using food colouring. Our thanks to Teagasc and Cork Discovers @ucc for providing the wonderful activity pack. @Teagasc   @Vistamilk   @CorkDiscovers  #CorkDiscovers