Bhí na ticéidí seo seolta abhaile sna málaí scoile cúpla lá ó shin. Bheimís an-bhuíoch daoibh as bhur gcuid tacaíocht.

These tickets were sent home in the schoolbags a few days ago. Your support would be much appreciated.