A thuismitheoirí, a chairde,

Tá dátaí socraithe againn dos na cruinnithe tuismitheoirí- múinteoirí. ‘Siad an 17ú & an 19ú Eanáir 2017 na príomh dátaí a bheidh i gceist ann. Tosnóidh cruinnithe na naí-ranganna ar 1.45 na laethanta san agus na ranganna eile ag 2.45. Seolfar an t-am agus an data ceart abhaile chugaibh go luath i ndiaidh tosnú an téarma seo chugainn i Mí Eanáir.

Dear Parents, 

We have chosen the 17th and the 19th of January 2017 as the main dates for the parent-teacher meetings. The junior class meetings will begin at 1.45 on those dates and the other class meetings will start at 2.45. You will receive your time and date soon after we start back for the new term in January.