Ghlac Rang a 4-6 páirt i gceardlann SEAI bunaithe ar fhuinneamh 05/12/17. Rinneadar ciorcad leictreach ag úsáid líomóidí agus d’imríodar cluichí. D’fhoghlaim siad mar gheall ar fhoinsí fuinneamh athnuaite agus in-athnuaite. Táimid céim níos congaraí le dara bhrat ghlas ‘fuinneamh’ a fháil. 

4th-6th class participated in an SEAI workshop all about energy. They made an energy circuit using lemons and played a giant board-game. They learned all about renewable and non-renewable energy. We are one step closer to getting our second green flag ‘Energy.’


An Coiste Glas