Eli Lilly and Company

Thug Eli Lilly cuireadh dosna daltaí i Rang 6 teacht chucu i Dunderrow i gcóir lá eolaíochta  ar an Satharn 18ú Mí na Samhna 2017 ó 11 a.m. go dtí 1 p.m. Beidh Múinteoir Selina sásta bheith ann agus tuismitheoir amháin ag teastáil chomh maith chun maoirseacht a dhéanamh ar an lá.


Eli Lilly have kindly invited the 6th Class students for a science day with them in Dunderrow on Saturday 18th November 2017  from 11 a.m. to 1 p.m. Múinteoir Selina is happy to attend and one parent is also required to supervise on the day.